Wednesday, July 18, 2012

TEJO

is de Brian Jones van de Rollende St'enen in en uit de K'uil des Overvloeds ...
(het lijkt wel een Graal, zeg!)

zo schilderde de artiest Tejo Moerings in vrije persruimte een kindeke dat zich met zijn geesteskind verbond in een illustratie , die de K'uil hier promoot wegens affiniteiten met de biologische persoon achter de natuurlijke achter de kunstenaar en zeer waarschijnlijk nog meer op de woelige baren als kapitein op een schip (zie Thermopylae Constructor)

"je moet het nooit over elkaar hebben maar slechts over de afdrukken die je met elkaar deelt en ziet en zo"

bijv. het witte paarD' der D'emocratie (zoals hier gearticuleerd wegens echo uit vroeger tijden)Wat verbeeld de afdruk van een sûr realistisch paard ... ?

U kunt hiervoor de technische koppelruimte benutten indien het nodigt ...

Saturday, July 14, 2012

d66 pr0gramma => E999

feitelijk behoorde ondergetekende eens bij het D66 alternatief 
voordat technocraten de zaak flesten

HAFMO trachtte het geheel te pareren met oa. NAVO dubbelbesluit en afwijzing NEUtronenbom , hij voorspeelde een grootser alternatief ...

Dat speelde op de dat dat ikzelf verhuisde van De Hoef naar Heemskerk, van Utrecht naar Noord Holland - terug. Als getuigende notie van een beleefd leven.

Er werd geparticipeerd in de gemeente politiek aldaar, eerst partij bestuurlijk later in gemeenteraad en weer later als bedenker van het virtueel nieuwe D66: E99 ...

e tot de macht 99

Simpel weg : 1 letter verder als 1 stap verder op de ladder van menselijke groei in het specifieke talent ..., een menselijk talent dat diep in de soort is geweven ..

Je stuit op voorgeweefde generatieproblemen ...

men zegt: je bent nooit te oud m te leren , edoch wat blijkt: er wordt niet geleerd ... ofwel er wordt wel geleerd maar precies dat waarvoor we ons zouden behoeden ...

Dus heb ik mij behoed ...
eb moet ik als anonymus door het leven gaan of juist als mikpunt voor allen voor een ...
waar babbelalonië heeft toegeslagen door valse oppak van de goedbedoelende slogen ten tijde van Rousseau in Leven (en niet als blessing in het Pantheomn van Parijs en de Masons!)

ergo ...


en dien een text in na deze bijdrage van OMA:

Lieve jongens en meisjes. D66?
Pechtold naar de Bilderberg conferentie?
Nee kinders.
De oude politiek heeft z’n tijd gehad om zich te bewijzen.
Het is niet gelukt,
integendeel, ik heb in mijn leven nog nooit zo veel crisissen bij elkaar gezien.
Het heeft geen zin om nu nog wat te morrelen aan een grondwet.
Een grote streep door het gebroddel, is mijn idee.
Helemaal opnieuw beginnen.
Ik ga voor de SOPN.
Doe je huiswerk en verdiep je daar eens in.


helemaal opnieuw beginnen
is in feite gecodeerd in de datum 121212
dit wordt ten diepste helder wanneer je het watermolecuul volledig duidt in zijn formule: H2O1 meer bekend onder de formule H2O

de mens communUceert zich met de ander wegens vermogens in dit rijk voorradige element.

wat deed de geschiedenis , de geleerden tevhnocratie?

zij maakten het leven eenvoudig en comfortabel zodat U die niet meer gewaar was in de formule ... de formule van en voor 1 - EEN:

het relatieve is bevat in het absolute en het absolute bevat het relatieve ..

zoals de 3 musketiers met hun lijfspreuk zeiden:
"allen voor een, een voor allen"

3=>111 & 111=>3

"wij zijn jij en ik en die ander"

je maintiendrai : ik zal handhaven ... wat handhaven??
"dat wij elkaar onderhouden te handhaven?"
=> "Nous Maintiendrons!"
met Nous als predicatief voor

individuen in dezelfde molen (aarde, melkweg, kosmos)

NU anno 14 juli 2012 mijmer ik terug naar 14 juli 1989 :
deelname aan de bicentinaire in Etampès 

GoH dat is alweer 23 jaar geleden, zeg ...

wat ik maar even kwijt wil is dat ik die E99 omturnde tot een ander tijdprogramma ...

3 weken in een maan van 27 dagen van 9 dagen lang ...
6dagen werken en leren en 3 dagen leren en zijn met elkaar , als ritme met formaat

het heet kweak en heeft 9 naampjes gekregen voor de 9 dagen in de week ...

verder nog 13 grid dagen per maan; een per jaar en een per 4 jaar
totaal 52+4+1 per 4 jaar als regering met voor-tuur ...

S'ace , kin 022 220 242 ')

slechts met enige interesse aangelegd tot verdieping
wordt de lichaamstempel heropent

( een tijdsbar doorgegeven via Pacal Votan, Valum Votan en Red Queen;
met speciale dank naar Gous : Jan Goudsblom (18 augustus 1920, kin042) en zijn zus Jacoba ; die het eerder wisten , een diep innerleijk weten van de bron)

') resp. dreamspell, mayan tzolkin, treekweak (cumulatie DS+MT)

Friday, July 6, 2012

worm WWW holon

this
seems awfully funny

do u k'now why?


hmmm 13 rings 


what is 14, mr. Kweak? maybe allow to see this clip?

 

Thursday, June 21, 2012

trilemna

kroos als kurk
creatief met kurk
trilemna is t beeld dat JeuKS schept 
en paart zich aan trivitale mensen die open en vrij communiceren

de dilemmas worden trilemmas 'als het ware ...
en lichten de relatie met een andere op

zo ontstond de lijst hier met lemna's rond JeuKS

( >< verbindt door naar een beschouwing ) 21 juni
L: Het voordeel van een jeugdig kiessysteem is dat de maatschappij loskomt van groepsvorming en instituties
met eenzijdige belangen
25 juni
L2: Zelf heb ik zojuist de uiteenzetting van het nieuwe systeem gelezen. Hoe zou je het vormgeven als je per thema zou willen laten stemmen?
25 juni
L2: Het vooraf stemmen op meerdere mensen lijkt me geen oplossing voor het kiezen binnen een thema / referendum item (als euro / ratificatie ESM)
27 juni
S': Hoe implementeer je dit oorspronkelijke fatsoenskenmerk terug bij “de-genen op drift”???
2 juli
NN: wat heeft "DIT" te maken met Duurzame Economie???
4 juli
C: Na lezing van JeuKS met een introductie van WOHLSAM als omgekeerde behoeftepyramide , kwam ik tot de notie dat deze geheel andere wijze van "energetisch onderhoud" een groter verband kent. Kan JeuKS dit zelf aangeven wat dit verband is?
6 juli
NL: Komrij stierf en JeuKS begraaft hem als KomVrij! t trilemna komt uit een interview waar hij het populisme als het echte monster bezweert. Hoe maakt JeuKS dit een ander verhaal dan we ooit geloofden?
11 juli
LM: MenS propageert stemmen per thema van partijen
(interview iets na de helft) Hoe zit dit bij JeuKS?
12 juli
NN: is u bekend met Directe Democratie zoals StemDirect ?
hier de site Directe Democratie via StemDirect

Wat doet het basisinkomen met het volk, de mans, de arbeid?
Nieuw Nederland NU24 juli
Robert Verlinden in een dialoog ... met SOPN aanbod in voorbeschouwing
24 juli
Cathelijne Zoete weet het nu zeker ... met SOPN en ... ???


Universele Energetische Volheid
TZOLKIN - clip archetypen - kweak - 9 dagen / week

dit kroos heeft een model in zich met
articulaties
F1 R No RC etc.
 Dit is in allerlei organismes het geval zoals mensen het articuleren
dit fascinerende aspect noemen wij universum
het is in het do-re-mi
maar ook in kweak
helaas nog niet in de mede-menselijk bestuur
en mede is dan weer dichtkunst
met gehoor aan beide zijden van de medaille


is uiteindelijk alles op te vatten als kroos en zaad en vruchtdragend materiaal
gegeven het prille kindeke
???


zend uw lemna naar s.acegr at gmail dot com
evt. verborgen in uw crypte

commentaar geven op deze blog kan ook
(wanneer u die vrijheid voelt te nemen)

Monday, June 18, 2012

14/6 DoPP - vanuit overvloed - d'uurzaam

Lies nam enige foto's op de bijeenkomst ...
Duurzaam Overleg Politieke Partijen
mogelijk gemaakt door
  • Niels van der Stappen
  • Jan Juffermans
  • Klaas van Egmond (o.a. Natuurwijs College / Irene Lippe Biesterfeld Stichting)
  • (professor Wijffels, Geomantie in de wortel met CHE)
met dank aan hen voor de mogelijkheid curieuze non causale voeding te geven aan de transitieeen 13 tal lichtjes vlammen op de fotovoor ons een duiding van 13 tonen in de Tzolkin kalender hier als flyer bij het boekje


Menno werkt aan Seats2Meet
en
ontvangt tot zijn verbazing 3 boekjes
ipv een financiele pijn uit zijn bul
(hij draagt bij in promotie , toch, immers : )

ook een kandidaat voor partij Nieuw Nederland

de inhoudelijke verslaggeving volgt door de DoPP zelf.

wel een verwijzing naar het burgeRmeesterboek dat indruk maakte

vooral ook door de aanwezigheid van Fred Gardner van Teamwork
met wie ik zelf ooit het Mignonair project deed
(een fantastisch amateur vliegbouw project v dhr Dick Huguenin, Heemskerk) 

een verband dat in het boek werd gelegd naar de kweak
(een tijd gezagvoerend perspectief) 

op 18 juni
nam MenS / mens en spirit contact op
N.N.
om meer te weten over JeuKS,
afstem techniek voor Jan en Alleman
in gestroomlijnde fases

...
(best wel veel, maar als je het toelaat gaat het zomaar Gloren)

even ontspannen hoor?!

 biGGG apple

My Planet! 

oops ...YOUr

eh ... OUR

&

1 HOUR

memory base

Friday, June 15, 2012

van catch22 via route22 naar "NOO"

gisteravond 14/7 werden er de nodige exemplaren
in ontvangst genomen door geïnteresseerde
mensen, landgenoten, planeetcollega's
op de DoPP avond georganiseerd via
professor Klaas van Egmond en collega Herman Wijffels
hulde aan de geleerden die het voorzien!

tijdens de sessie kreeg ik een verzoek om
een orakelvraag te beantwoorden
voor wie de andere helft
van de aca-demi-zie meeneemt als nuttig
(intuïtiekracht voor afleidingskunst?)

mede hulde aan het team DoPP ...
met verwijzing naar de site

Monday, June 11, 2012

boek 1/9 2e druk - flyer

vorige week arriveerde 6 dozen met boekjes ,waar een pagina ontbrak ..

HIER DE DRUKKERIJ

dit vangen we hier op met de flyer ..


 aha moment:


een promo tekst


it wasdelivered with the venus transit ...Tuesday, May 29, 2012

de veelgestelde vragen post


wegens aanvraag door belangstellenden
poneert JeuKS' hier de vragen die men zoals stelt ...


het lijkt mij handig de vragen eerst even te laten staan alvorens "gelijk er boven op" te antwoorden. ik laat de vragen inwerken en zie later hoe ze worden beantwoord in het laatste vakje staat dan een verwijzing naar de beantwoording ... ( >< )

(staat er geen vinkje dan nog geen antwoord;
het weekt wel in ... daar kunt u op rekenen)

overigens met liefde aangenomen, Cees de Groot aka S'ace, teletransiteur op royale & loyale impulsen van tijd en ruimte en energiegenoten

20 juni
De realiteit gebied me te schrijven dat de wereld altijd verdeeld zal blijven in mensen met uiteenlopende visies en meningen en dit is maar goed ook in het kader van diversiteit. Als mijn vrijheid echter die van een ander in gevaar brengt, is het belangrijk dat ik mijn vrijheid herwaardeer.
1 juni
ref pateo hoe gaat JeuKS om met burgerparticipatie?
directe democratie & sociocratie??
31 mei
ref wrr Actief betrokken burgers zijn van groot belang voor een levende democratie. Ze houden volksvertegenwoordigers en overheidsinstanties bij de les, vernieuwen de samenleving met hun ideeën en initiatieven en geven het beleid draagvlak. Het is daarom zorgelijk dat slechts kleine groepen burgers zich aangesproken voelen door de wijze waarop beleidsmakers hen pogen te betrekken.
30mei
R: Het zit in het systeem. Als je de geschiedenis bestudeert dan zie je de wetmatigheid. En crisis brengt opnieuw fascisme en oorlog. Die gang van zaken kan alleen politiek worden onderbroken. We moeten ons op dat terrein ontwikkelen. Om te besluiten wat ons te doen staat.
(wat ziet JeuKS?)
29mei
L: Hoe meer schakels er tussen zitten, hoe verder van de eigen opmerkzaamheid .. wie stelt dan nog de vragen?
29mei
L: In hoeverre kan een politiek met Jeuks de gangbare politiek
(van halve waarheden en leugens) veranderen?
28mei
T': Straks valt er niets meer te kiezen, omdat er een andersoortige mens opstaat. Hoe die mens er uit zal zien, het denkraam van de nieuwe mens opgebouwd wordt, is koffiedik kijken, maar de wereld zoals ie nu is, houdt in elk geval op te bestaan en of ik dat nog meemaak?
27mei
T: Zij bepalen ook nog eens hoe je belastinggeld uitgegeven wordt en hoeveel belasting je betaalt en je vraagt je achteraf steeds weer af wat er van je stem geworden is.Soms bevat een vraag zelf reeds een open antwoord: hierdoor zal er geen antwoord ontstaan uit respect voor de goede vraag en de schranderheid van de vragensteller dit mee te geven als "dode kaste"

Friday, May 25, 2012

SOPN bijdrage

even voorstellen?
mijn naam is cees de groot; geboren in warmetuut/noordholland

ik coach johan al n tijdje en hij waardeert dit als de gemiddelde leerling die ik opleid.
"koppig - halsstarrig - eigenwijs - grof in de bek"
hetgeen ik kan waarderen als een zelfstrijd ...

ik begeleid ook anderen maar doe dit min of meer occult als teletransiteur ...
mijn superieuren waarderen dit occult en wensen niet genoemd te worden ..
ik volg de Kroonprins in zijn stageopdracht - maar wie kent die?

enniewee

hier een prikkel op "soppen":

ik ga ook voor SOPN stemmen - zoals ik nu zweef boven de markten als een vrije vogel in de periferie ...

omdat zowel het programma als de betekenis van de afkorting onderwerp voor de muterende kiezers is laat ik het daar bij:

"soeverein openhartige pioniers NéAndersLand"of ook engelstalig


"sovereign openhearthed participators noosphere"


met knipoog naar anton en hanneke die begeleiden ;-)

motieven:
* ik vind onafhankelijk een paradox met afhankelijk; het is babbelalonische zoektaal; met openhartig neem je mensen mee waar het in wezen op kiemt; en dit is de essentie van de koerswijziging
* ik meen dat Nederland overbodig is in je naam voor de partij die slechts in Nederland als oude staat onder patriarchaal bewind; je wilt echt iets anders en de geschiedenis laten aan degene die "hun roofbouw" inleveren bij de kassa van de Beer; ergo vandaar NéAndersLand met het woordje Né van het Franse Naître als in René(e) - wedergeborene


een afdruk van de voorkant van het boekje dat half juni 2012 verschijnt in 2e geactualiseerde druk:
soms kun je veel blabla comprimeren tot een plaatje
;-)
vandaar
route 22]
de kaasprikker van Lies de AardeSpin
???

economische lessen post

enige vernieuwend politieke leiders werden geïnformeerd inzake economisch gegoochel


hier de mail waar ook anderen kunnen meegenieten in de vreugde van het momentum

Onze gewaardeerde burger Rob B. uit NH werkt hard aan helderheid omtrent de verdwijn truc ... via SDN - sociale databank die hij beheert met genoten

De spirituele partijen willen wel eens weten hoe het zit ... - voordat zij hun programma's scherpen

Iedere parochie heeft zo een sommatie en een schrikeffect - wat officieel weer anders is volgens het complex aan formuleringen achteraf gegeven door de probleemoplossers en de spinners ...

zo kunt u mij zien als een rolayel spinwatcher of een loyale kruisspin die spinnetjes vreet ;-) grapje
humor moet blijven want die verteert ... via hartezeer/taal


enniewee - ik moet het kort houden want ook Johan is geadresseerd ...
en al is het complex, het moet plaatselijk in het menselijk laboratorium geen multiplex worden:
"behandel het luchtig en met mede-dogen" (mede is dichtkunst)

deze flag site produceert landgegevens ...
en hier zie je nederland met het getal voor external debt:

$NA (30 June 2010) $3.733 trillion (31 December 2009)

ik weet niet of t klopt ...
maar reken erop dat dit het bedrag is verschuldigd aan de aarde als externe partij
vertegenwoordigd door rarara "de 11 families" - incl. "rarara"

nou volg ik de indicatie al een tijdje en ben ook nieuwsgierig naar de trend
ik vond het volgende terug in mn mailbox zie onder een totaal:

NL Debt - external:
$2.452 trillion (30 June 2009 est.) $2.461 trillion (31 December 2008 est.)


ergo half 2009 werd een ext. debt. verwacht van 2.452
het werd eind dec. $3.733 trillion ; dat is bijna 1.3 trilioen (je wordt vanzelf schappelijke met miljoenen)

wat is de grap :
* 1 trillion is gelijk aan een 1 biljoen - 10^12 en niet 10^18 wat een triljoen is - het is amerikaans
** pfff dat valt mee maar wat valt er mee??
* de prognose eind dec 2008 tot half juni 2009 voorspelt een afname!
** de verhoging vd schuld is 55% - slik slurp
* grofweg zal de trend zich hebben doorgezet en kom je voor nu anno september 2012 op 5 triljoen?
(wie gokt anders - hoger / lager?)
* de bevolking gesteld op 9 miljoen aktieven; betekent dit een schuld van .. 555.555,55 miljoen per aktieveling
* als we de pasgeboren babietjes meerekenen (/17) .. 294.117,65 miljoen per inwoner
* als laatste een grote meevaller de euro is weliswaar gezakt edoch doch is nog altijd een kwart meer waard dan de dollar die recent als ijkmunt werd geschrapt door een pact van grote landen zoals rusland, china & india (t'is maar dat u dit meeneemt in uw uitgangspunten)
** dit betekent voor het geblufte getal van 555 dat het 444 wordt en dat is ook een mooi getal
** voor de numerologen is er ook duiding in de getallen ; die ik hier niet behandel ...

ik zie geen verwijzing in Rob zijn verhaal; maar goed het is complex zodat het expertise blijft ...

tot uw dienst en het deel dat zich tot het ongelovige volk schaart omdat men "in zichzelf gelooft als actor en factor van enige zin"

Cees de Groot - SOPN soeverein openhartig ponierend NéAndersThaler/Lander

oa. adviseur wereldeenheid en vredeseducatie Gandhi School Lucknow/India
bedenkt ander kiessysteem '), nl. eentje die de mensen herverbindt op de kern
(verschoond van alle makkes van het oude systeem; ook al hinderen die de ingebruikname bij mensen die eerst geschokt zijn)

nb. overigens ben ik vrijgesteld door de kroon/troon het nieuwe voor ter bereiden in de stilte die het kan verdragen; vandaar de engelstalige project naam Generation Binding S'ilence
(een volkskadootje voor het nieuwe koninklijke stel?)

ATTENTIE
ik verzoek u vriendelijk zeer vertrouwd met deze informatie om te gaan in uw plannen ... ik haal hiertoe een tekst aan van een wijze:
"In het boek de volgende notie inzake vernieuwing:
"bij de Aborigines wordt wederkerig het sociale systeem ondersteunt door ideeën over de natuur. Voor de voordelen van de stabiliteit betalen zij voor de rigiditeit en leven zij in enorm complex netwerk van vooronderstellingen die elkaar ondersteunen.
Het omgekeerde vd stelling is dat verandering verschillende soorten flexibiliteit of tegenstrijdigheid vereist binnen het systeem van vooronderstellingen.""
De risico's van het denken - Jaap Breeveld

(het is natuurlijk geen bangmakerij voor lieden in de politiek of lijstduwers)

') het boekje is in 2e druk en vanaf half juni bij mij op te vragen ...

lijstje / snapshot

VS
Debt - external:$13.45 trillion (30 June 2009 est.) $13.75 trillion (31 December 2008 est.)
GB
Debt - external:$9.088 trillion (30 June 2009 est.) $9.041 trillion (31 December 2008 est.)

Debt - external:$5.208 trillion (30 June 2009 est.) $5.158 trillion (31 December 2008 est.)
F
Debt - external:$5.021 trillion (30 June 2009 est.) $4.935 trillion (31 December 2008 est.)
NL Debt - external:
$2.452 trillion (30 June 2009 est.) $2.461 trillion (31 December 2008 est.)

Italie
Debt - external:$NA (31 December 2009 est.) $2.328 trillion (31 December 2008 est.)
Japan Debt - external: $2.132 trillion (30 June 2009 est.) $2.231 trillion (31 December 2008 est.)
BE
Debt - external:$NA (31 December 2009 est.) $1.354 trillion (31 December 2008 est.)
Canada
Debt - external:$833.8 billion (30 June 2009 est.) $781.1 billion (31 December 2008 est.)
Russia
Debt - external:$369.2 billion (31 December 2009 est.) $483.5 billion (31 December 2008 est.)
China
Debt - external:$347.1 billion (31 December 2009 est.) $400.6 billion (31 December 2008 est.)
India
Debt - external:$232.5 billion (31 December 2009 est.) $229.3 billion (31 December 2008 est.) 

Friday, April 27, 2012

het synchrone moment voor JeuKS

JeuKS staat voor "het jeugdig kiessysteem" , dat een ontwerptafel kende als "generaton binding S'ilence"

hier een van de eerste pagina's toen de geest op drift ging in blobalgeniusvoter als facilitathor

ik las het nog eens door en vroeg mij af of ik de auteur kende ...

enniewee ...
dit plaatje speciaal hier voor Elias:
het behoeft enige uitleg ...

waarbij de lichtgrijze lijn de nationale verkiezingen begeleidt op het impliciete leerpad waar ieder telkens aan student is; niet meer en ook niet veel minder ... je zou kunnen stellen SOEVEREIN

de donkere lijn eromheen is meer het lokale pad der verkiezingen "waarbij iedereen de eigen omgeving respecteert en eert voor alles daarbuiten". De rek zit vanzelf in het begrip lokaal waar sommigen zich permitteren de gehele aarde als lokaal te nemen en geven zodat je de nationale belangen voorbij bent.

Zeg maar dat de gehele matrix alle belangen van alle mensen vertegenwoordigen op de aarde en de kern daarbinnen slechts het nationale belang van een natie, een begrensd gebied met allerlei kunstgrepen om het wriemelende wezentje te dresseren met a-dressering.

Dit wordt hier weergegeven met de termen local en glocal.

Wat "T hm" en "G bm" aantekent, kan ik mij nu niet herinneren, maar dat is wellicht nu geaktiveerd het mij te gaan herinneren.

groet aan Elias

Cees aka S'ace
(vroeger gelieerd aan welllmm met welllov en welllom en welllix aan de 12e planeet)

Thursday, April 26, 2012

kiesdrempel als stoplap?

De werkgever voorzitter die gekend wordt als voorstander van de Groene Economie geeft af met een partijbericht.

interessante tegenstelling of een constatering van de situatie (quote uit artikel):
Democratie
Rob de Wijk, directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, zei vanochtend op BNR dat de democratie niet meer werkt, maar Wientjes vindt dat te ver gaan. “Ik zie geen beter alternatief voor de democratie.”
 waar ligt het conflict? volgens Bartjes ...

even gokken ...
de democratie is het operationeel gestelde volk via burgers incluis ambtenaren en bestuurders en wat dies meer zij. Eens? Anders Eens?

Wientjes is geen lid van het strategische circuit maar van het tactische circuit.

En hebben we 3 lagen of is er nog een 4e laag die slechts oppopt in fases dat het nood-zakelijk is?

Enne ... hoe lang mag zo een 4e fase duren en hoe benaderen we hem met een woord dat tot diep in de burger wordt gevoeld en hem toch rustig doet ademen op de komende ommekeer?

Is bijv. ommekeer al beter dan omslag wat ietwat agressief aandoet op het gemoed?

"T'wijffels" van de Wisdom Council doet het met Wending in "Klaar om te Wenden" (2006) ..
toch alweer 6 jaar onderweg met de ommekeer ... waarbij de burger zich belazerd gaat voelen door het strategische keurig gedragende volk ...

Was ene Pim voorbode voor de ommekeer?

S'ace

een artikel dat de fijnbesnaardheid van een ervaringsdeskundige beproef T

Tuesday, April 24, 2012

stem-veiligheid : dogma / artefact / oplossing

In de sfeer van de wijssfeer bestaat er een netwerk van mensen die samenwerken aan hun samenleving door leerprocessen op hun eigen handelen en denkwijzes in relatie met de ander(en).

Dit netwerk is te beschouwen als een rioleringssysteem dat functioneert naar de zin van haar bestaan.
Of het is een supermarkt waar je ingaat en veilig uitkomt met enige wisseling van contanten naar gekozen producten. In de democratie gaat het erom dat je je naar je eigen maatstaf afgestemd kunt weten met je vertegenwoordigende veld aan "zich afstemmende meningwisselaars".
Dit afgestemd weten is qualitate qua een intentie van vertrouwen dat gelegd is via "het magnetische veld" dat sommigen het goddelijke perspectief noemen ... en wij hier de wijssfeer. De richting van het wijzen heeft een soort van driehoeksverhouding van jij - de wereld - ik of ook jij - de ander - ik. Dit noemen we verbonden en ook wel spiritueel verbonden - al is spiritueel dan overbodig te vermelden ... immer ben je verbonden of weet je je verbonden dan is het spirituele veld actief en in werking gesteld (op enige wijze).

WAT IS NU STEMVEILIGHEID?

Kijk je kunt je laten afleiden van "angsthazen en stembusmelkers" in een artikel als deze.
Men stelt dat de Burgemeesters hun lessen niet hebben geleerd en op de keeper beschouwd heeft de recensent gelijk omdat hij spreekt van decentraal onderhouden instrumenten die slechts af en toe worden gebruikt en daardoor zeer kwetsbaar zijn voor onoorbare calamiteiten.

In het door wijssfeer gepropageerde JeuKS - het jeugdig kiessysteem - speelt het decentrale geen enkele rol meer , immers het systeem is centraal, in permanente opstelling aktief als een zenuwstelsel "dat niet elke dag vakantie behoeft".

Werkt het systeem een dagje niet wegens een calamiteit dan kunnen we stellen dat het slechts 1 op de 300 dagen voorkomt en hooguit 5 maal in een periode van 4 jaar. En iedereen heeft de gelegenheid om de volgende dag weer bij het systeem te kunnen om zijn "politieke afstemboodschappen" te verhandelen, bij behoefte de persoonlijke virtuele coalitie te onderhouden - "je maintiendrai et nous maintiendrons".

Op verkiezingsschrikkeldag dan werkt het systeem vooral op de rapportage en analyse modus ... op een vast resultaat van 4 jaar met elkaar afstemmen "welke personen op de juiste plek zitten".
Dit is een garantie van het Rijk.
En het rijk is te beschouwen voor de burger als een systeem dat naar behoren werkt.

hmmm ... was het al zo dat het Rijk een poosje minder kwaliteiten vertoonde dan te verwachten dan was dit tijdelijk te wijten aan een uitgestelde exercitie om het aan te passen naar de tand des tijds en naar "the state of the art" op het vlak van "het resultaat bedwingen"

Toch nog even terugblikkend op het genoemde artikel?

I - Een psychologisch artefact of een kunstgreep:
Het uiteindelijke argument in 2007 om de stemcomputer te schrappen, had te maken met het bewaren van het stemgeheim.
Beste mensen, ik JeuKS speelt het stemgeheim nauwelijks nog een rol ...
omdat de meeste mensen hun stem prijsgeven in een constellatie van gemiddeld 7 teamleden ...

Ergo : HET IS VEEL MINDER KWETSBAAR GEWORDEN

Als meewerkend burger aan de zich vernieuwende wereld inclusief het koninkrijk der Nederlanden en haar maritieme volk zegt de algemene wil dat de mens graag gezien wil worden met de kleren die hij draagt; en dit geldt ook voor haar ... al zal de een dit minder opzichteg of meer elegant doen dan de ander.

Toch is de veiligheid er "grosso modo" en wordt een mediageniek akkoord gesloten dat de garantie afdwingt.

II - kostenaspecten
in het artikel worden tal van argumenten op het oude beeld losgelaten ... mede ter enthousiasmering van het veel nieuwere dat kan worden beheerd door de nieuwe sluitende banken als hun ultieme visitekaartje als borging van de economie en haar vaandeldrager de houdbare democratie van het mensenvolk
 Je kunt je voorstellen dat het nieuwe kiezen geheel wordt gedragen door dienstverlenende professionals in akkoord met een Nederlandse / Europese / NAVO instantie die de dienst beheren en zogenaamde adds bieden via het systeem en haar toegestane intelligenties ...
Richt de vrije mens zich op de functie dan wordt slechts die geactiveerd en wordt de mens niet warm noch koud van "bijzaken". Staat de mens open voor bijzaken, dan kiest hij daarvoor deze te onderzoeken / benutten. En voor alles geldt : het went en het wendt ... of toch het wendt en het went ...

(ik dacht aan het afscheid van een SER-lid op 31 maart 2006: "Klaar om te Wenden")

we leven inmiddels april 2012 en de maand doet wat het wil ...
"het verzet zich mateloos tot something completely different"

III - ...
(uw commentaar)


avé / gegroet Cees de Groot