Wednesday, March 21, 2012

Taylor & Rousseau - communiceren met rob verlinden

rob is reeds een tijdje onderweg met de transitie ...

hier een weergave van zijn kunde :

Cees:

(ik geef nu en dan een oneliner uit Kopstukken Filosofie Taylor; je kunt dan strakker zijn in eigen begripsopvatting en ook in je re-actie of andere vorm v enthousiasme)

"de moderne mens - zo luidt de fatale diagnose - is ontheemd en beweegt zich in een zinsvacuüm dat door successen van techniek en wetenschap niet kan worden opgevuld."

TjD & Tvd S'ace
-------------------
...
Rob:
Subject: RE: Goede plek om jullie grieven wereldkundig te maken

Cees e.a.

Nonsens! Een dialoog hoeft niet tot veranderingen te leiden. Het kan juist een bepaalde situatie laten bestaan. In dit geval verwijs ik jullie naar het artikel van vandaag in de Volkskrant 'Meer ambitie, Zijlstra' door Xander van Uffelen. Op basis van 'geen woorden maar daden' waar Cees mij laatst op wees ben ik afgelopen zondag naar Amsterdam gereisd en heb aan de circa 250 bezoekers, voornamelijk elite en hun kinderen, aan de Rode Hoed onderstaand schotschrift uitgedeeld. Tijdens mijn activiteiten stond naast mij een agent en vroeg of hij een foto van mij mocht maken, wat ik hem verbood. Nadat deze het schotschrift had gelezen, vond hij de gehele situatie nogal amusant en borg het schotschrift op onder zijn pet. Daarna hebben wij gezellig gepraat en hartelijk gelachen iets wat via internet onmogelijk is.  De eerste zin in het schotschrift, m.b.t. de Code de Bordeaux,  laat reeds zien dat het onderwijs volledig in overeenstemming is met wat door Fichtes na de Franse revolutie is bepaald.  Mogelijk iets voor professor Cees om zijn opdrachtgevers ') dit voorbeeld onder de aandacht te brengen en daarbij te benadrukken dat onderwijs  (afhankelijk van de context) weinig tot niets met financiën te maken heeft. Cruciaal is de leermeester wat nog los staat van de leermethode. Groet. Robert Verlinden.


ps. Link Frits Ga ik zeker met aandacht lezen. Hiervoor mijn dank


Cees
met als mnotie:
by questioning this connection we may (1) see some of Taylor’s own blind spots and (2) create a new frame of experience irreducible to dichotomies of belief and unbelief, naïveté and reflexivity, interior and exterior.

') een dramatische vergissing van Rob blijkt uit deze onvolkomenheid: hij neemt aan dat elke professor een opdrachtgever heeft ; terwijl dit nu eenmaal onmogelijk is ... ")
Immers de professor is een autonoom en doorgaans autodidact die zijn eigen opdrachtgever is, gelijk een rechter bij de CRvB , waar ambtenaren terecht kunnen om hun welverdiende schikking te eisen - evt. na een ingelaste draagtijd wegens genoten abjectie ( vaker en vaker wansmaak / wegkijken bestuurders <= Minister BiZa 2007, thans CdK NH Remkes )
") het is jammer en ook wel kenmerkend dat Rob zich deze aberratie veroorlooft ... vermoedelijk door de ingesleten gewoonte van "Shock and Awe" (eerst handelen en schaden en dan omkijken en het laatste met toegepast genot doen - kinderen aan de zijde van pappie?)

Sunday, March 18, 2012

DoPP II - de notendopp

"de zevende zeven" ben ik deze bijenkomst gaan noemen ... waar de bijen zoemen ... (bij-een)

ik keek nog eens naar de eerste presentatie-afgifte op dit station en bedacht dat ik in een transitiefase verkeerde. verrassend genoeg werd dat deze week gehuldigd door 2 van 4 burgemeesters met zie ik een relatie onderhoud in die ene missie, die een mysterie zou kunnen zijn.

het zijn de heren Mans van Castricum en Meijer van Zwolle (niet te verwarren met een wethoudertje in NH van dezelfde familienaam ;-)

Dus haakte ik nog maar eens aan bij Martin Schreurs van de leerstoel Humanistiek die in Zwolle, sad van Thorbecke, kwam vertellen over Charles Taylor en hoe hij de brug in functie hielp door hem zelf op en neer te pendelen met wijze raad aan deze en gene zijde van de brug.

Zo vond ik een kort stukje in het boekje Kopstukken geschreven door Ingeborg Breuer op p. 72 in het hoofdstuk "de gesteldheid van de moderniteit".

Het stukje komt uit de dikke pil "Sources of the Self, 174 e.v."

We moeten ons naar binnen keren en ons bewust worden van onze eigen activiteit en van de processen waardoor wij worden gevormd. We moeten onze eigen voorstelling van de wereld maken, want anders kent die geen orde en dus geen wetenschap } noch wetenschep, CdG naar EJB {; we moeten de processen zien te vatten waardoor de associaties tot stand komen die ons karakter en wereldvisie vormen.
Onthechting vergt van ons dat wij niet langer in ons eigen lichaam of volgens onze tradities en gewoonten leven; wij moeten die tot object maken, ze grondig bestuderen en hervormen.
 Aldus sla ik een brug tot een ander kiesstelsel dan dat wij kennen onder de naam "wegwijzen van jezelf", dat ook bekend is als "wijzen naar een ander die het steeds minder gaat weten omdat er slechts naar hem gewezen wordt" . Zo drink ik telepathisch kopjes thee aan het comabed van Friso waar soms nog een familielid aanschuift zoals ook zijn gemalin Mabel Wisse(nWaarachtig).

} was dit al Erasmusiaanse Folly met brug te Rotjeknor, waar een Berber de lakens als tapijten uitdeelt? {

Maar Goe, zou MyKey zeggen, "Hoe nu verder .., Tom Poes"

...

} wie weet later .. meer minder {

Tuesday, March 13, 2012

inzake Transitie & Soevereiniteit

MeAnderEnde naar "een puntDicht" als presentatie ...

kom ik een interessante verhandeling op 't spoor, hier een uitsnede :


te Denken is "wie is nu het kind van de rekening" gepaard aan "hoe wordt het kind belast / meegenomen" ..

Waar leidt het samen mijmeren toe ...

"Wij Meren Aan?"


toY S'ace

afstemming met de regie

volgende week zou ik mn beknopte presentatie inleiden met enige woorden ...

ik sta mij wel afstemmingen toe ...

vandaar deze communicatie met de regie / met een knooppunt van de regie:

Beste [relatie],
Ik Behoef een korte afstemming.
Ik beloofde je een korte aankondiging van mijn presentatie, die integraal kan worden overgenomen.

Wat ik merk is dat bijna iedereen zich presenteert met waar hij werkt of wat hij gedaan heeft.
Dat kun je doen en verhoogt mogelijk de geloofwaardigheid van je inhoud, wat je te vertellen hebt. Kan ook het aanbod in de kiem smoren.
Ik realiseer mij dat en kan mij prófileren als integraal directeur Waternet of slechts Waternet(, cyclisch waterbedrijf) of mijn speciale missie Teletransiteur.
Het laatste wat ik voorsta/beoog is afgeschoten worden op de gekozen profieleringsfaktor.

Ik weet ook niet of dit aan jou een vraag is of aan een bij jou bekend talent dat daar kennis can heeft.
Dat laat ik je vrij.

Uiteindelijk kom ik bij de persoonlijk meest verbindende functie mijnerzijds: waterdrager
Immers daaruit komt alle politiek voort die de mens zich laat welgevallen.

Volgende week plan ik mijn presentatie te articuleren.
Ik doe dit samen met mijn team. De facto realiseer ik mij dat ik vanaf 1981 op dit thema 7a zit.

Groet Cees

Ben 22/3 aanwezig

Monday, March 5, 2012

DoPP - Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen - 7/7

er vind eerste half 2012 een lezingencyclus plaats waar politieke partijen zich de transitie afvragen.

er zijn 7 avonden te Utrecht.

de 7e avond is een geschikte agenda voor "wijssfeer" ..

ik oefen een tekstbeschrijving van de avond 7/7


7. Politiek systeem en transitie-strategie
a. nieuwe democratische structuren en middelen als tegenwicht voor ‘de economie’
b. samenleving en transitie – een moeilijke combinatie? (sociologie)
c. de nieuwe economie draagvlak geven – transitie-paden (psychologie)
18.30 uur: Het oude mechanisme van de Keuze – waar kan het opeens anders & vrolijker?
                Cees de Groot, wijssfeer (deze blog)

Cees - ook wel S'ace - functioneert als pionier in een bewustzijnsveranderingsproces dat een heuse transitie blijkt te zijn. Hij kwam op dit spoor in 1981 bij een verwonderde aanblik van een oude cultuur. Het zette hem aan tot diepte onderzoek binnen velden waar hij met systemen werkte als progammeur, analist, ontwerper, informatieanalist en consultant. Tegelijkertijd kwam hij in een gemeenteraad van Heemskerk waar hij zich verwonderde over de gang van zaken en dialoog. Al doende sprong -winter 1991- een mogelijkheid aangeboden door ontluikende techniek in zijn geestesoog. (De banken zelf zouden daarbij een helende reuzendienst kunnen leveren.) Het betreft een nieuw kiessysteem dat als een heus dynamiek aanzettende instrument werkt voor de gehele bevolking. Een beeld van de twee versnellingen lokaal en landelijk zetten het geheel op de markt voor heuse volkeren.

Eind 2000 was hij medeonderschrijver van de Treaty of Noordwijk aan Zee, een alternatief voor Bretton Woods met o.a. Eckart Wintzen, Brian Eno & Cees Zwart - met een pionierend initiatief voor Generation Binding.
Eind 2006 manifesteerde hij zich als adviseur voor wereldeenheid en vredeseducatie aan de City Montessori School te Lucknow (vrede GB & India)
In 2008 functioneerde Cees als Bewustzijnsvoerman bij de Centrale Raad voor Beroep logistiek geleid via de Rechtspraak, een voertuig van het Ministerie.
In 2009 functioneert hij "ambassadeur" bij een bezoek van Arun Gandhi door de Beneluxe, incl. de residentie Den Haag - met gevolg.
In 2006 stond hij aan de wieg van nieuwe politieke partijen met spiritualiteit - levenselixers? - in het vaandel.

zoiets als eerste aanzet ...

maar het kan ook anders, zegt Polleke uit Vlaanderen ;-)

referenties
Eckart I II III ') ; ik bedoelde echt deze link => dis-treaty Bretton Woods
Brian Eno's Wiki
Cees Zwart, de narrator
zie voor Jurriaan Kamp het onderstroomblad Ode
en het boekje "JeuKS" is bekend bij al de goede buren en de portefeuillehouder "Liefde"