Monday, May 12, 2014

Lucknow Adventure 2006

After partaking the CHE/Wijffels "klaar om te wenden" idea ..
the REE did go on serendipitious wings

as here a registration idea by SHISHIRnowadays
the MONDOCIVITIAN idea is launched

a
mnation

(mnemoniq trigger)


2014 (30 jaar later ?)

tja de rekensom laat ik u ,
vooral wegens het schrikbeeld van die bij-bel

lees ik thans dit stukje tekst
That leaves us to take up the philosophic argument.

Not Lee Silver at Princeton
or Gregory Stock
or Bill Gates or George Soros
or David Rockefeller
or the Pope
or Stephen Hawking
or Obama
or the Clintons
or Monsanto or Dow
or the Bush family
or PBS or FOX
or some wackadoodle at Harvard or MIT or UCLA

but 
USso me i myself took a chance all over here

https://m.facebook.com/Mondcivitania

} bloodred coloured {

ideas as to make an US possible without borders ..
without particularism
with full hearthed streams of human touch

the who

See Me Feel Me
Touch Me
Heal Me

Listening to you, I get the music
Gazing at you, I get the heat
Following you, I climb the mountain
I get excitement at your feet

Right behind you, I see the millions
On you, I see the glory
From you, I get opinion
From you, I get the story

...
and then try to connect while moving yr BesT
also in the WesT
and the EasT
NorTH &&& SouTH 2 / too
in the noo
NOUS
WE SPHERE

EGOLESS
performances

} ... {

Friday, September 13, 2013

We KeY ... S'

preclaimer ..
je moet vandaag de dag uiterst voorzichtig zijn .. jUist ook wegens de crisis
er gaan geruchten dat de baantjes minder worden en de gevechten erom heftiger

HOE VERGAAT HET DE MENS in relatie voorondersteld MET DE ANDER

ergo de Burger incl. de ZZP'er acquiseert zich het leplazerus totdat ie eens gaat nadenken
overtreffende trap daarvan is groepsgewijz nadenken en in dialoog gaan met je naaste

Je naaste??
wie is dat nog in de cybersfeer ??
iedereen te benaderen vanuit t kleinste kantoortje in elk huis alsmde op kantoor flats ..

(excusez voor de goede smaak van het absoluut gangbare gesprek behalve aan de baar)

WAAROM WE KEY ... 'S ,  eh pardon S'

welnu activa uit de WIJsSFEER mengen zich eens onder opstandig volk dat inspraak wil in de DemoCraTie ..

Dit geschiedt op allerlei manieren en u zult het merken als u binnenkort op markten opeens kunt praten aan een dialoog tafel inzake lokale kwesties die de gemoederen beweegt
Zelf volg ik vanaf vorig jaar de society 3.0 ?? beweging WijThorbecke die te beschouwen is als een Integraal Geënte Organisatie Techneuten die faciliteren en willen leren van meer functioneel opererende mensen ..
zoals de voorbeeld burgers die wij hebben zitten bij de overheid - zoals het hoort (zegt B'artjes ..)


DE ONDERNEMER

Beweegt al enige jaren onder de heer Wientjes , een nijvere man met een rijk netwerk. De heer kon laatst GreenPeace voor , excuus, met zichzelf winnen door terug te komen op een eerder "aangrijpend moment" van voortijdig opstappen .. Formule hiervoor?

EVEN een Belletje .. of SMS'je : wilt u mij even terug bellen op 06 - wekey ..


FOCUS

het team heeft een eigen website en een team nijvere lieden die verstand hebben gekregen van hoe je zoiets nou ff handig aanpakt zonder te veel tijdverspilling ..
Een opvatting die mij wel net zo schrander lijkt als dat ik gewend was in het operationele water, een blauw bbedrijf volgens de kleurenstaafjes van CHE, de club waar Herman de scepter mag zwaaien in de WijsClub.

Zo barst Nederland van de clubjes en dat was te voorzien want wij splitsen graag op in fracties .. Zelfs in die fracties splitsen we op als kernstaafjes met enig magnetische zelfcôntrole ..

Ergo aandacht pakte ooit dit artikel, alweer 3 jaar terug in een willekeurig landelijk och'tend of a'vond blad ..
De link geeft aan Leyenaar ..
Wellicht de journalist of oplettende burger met schrijfzin ..
Onwillekeurig denk ik aan een Ley-lijn - mede wegens het feit dat ik jarenlang op een leylijn mocht doordenken over hoe het samenleef nu verder ging ..
[ wij konden daar een nieuwe saamleef starten met o.a. een GER op 't strand project ') ]


[voor nu even want de koffie wordt kouder dan geserveerd]

toy S'ace


')
dit moest een beetje babelonisch ") worden ingebed in de dienstdoende gemeente .. aan de kust in Noord Holland
men begrijpt n ons soort kringen dat je dan 'de betreffende portefeuillehouder niet wakker maakt'
ergo, we gingen het zelf subsidi~ëren zodat we zelf de enige eigenaar en zeggenschap behielden over het innoverende project ..
Immers : dit was nog nooit vertoond op een dergelijke rijk van natuur en sfeer wisselingen geregisseerd toneel

Tja, we vroegen ons soms wel af wie nu die duinen rond de tent aanlegde terwijl wij sliepen .. 

")
dat leerde ik van de man die groote advertenties plaatste in landelijke bladen rond 1990 ..

eente herinner ik mij in het bijzonder :
"niemand trekt een veer uit het hoofd van een opperhoofd"

(beeld een indiaan met 1 veer)die veer?
dat was zn ruggegraat !

gefiatteerd tot promotie via zijn mediazijnman'1991

Wednesday, May 15, 2013

druk 3 boekje jeugdig kiessysteem

hier de oplossing van een raadsel in de nieuwe druk ..(verstandskiezen?)

CLIP - POLITICAL SCIENCEAPPENDIX INFO bij het boekje

de achterkant van het boekje bevat 2 symbolen die het kompas waren richting nu ..


Symboliek achterkant nader verklaard


De negenstergeeft uiting aan het refrein “drie maal drie is negen, ieder zingt ..”
De esoterische duiding geeft aan dat er naast twee eenlingen (eenling is boom is three is drie), nog een mysterieuze derde eenling is. Deze eenling is de monade waar twee eenlingen saamkomen.
De optelling 3+3 maakt 6, duidt hiermee op een duiveltje dat uit een doosje springt.
Het duiveltje temmen is de verbinding zoeken met de ander, dit is dan ook eenvoudig neergezet in 3x3=9 . En vervolgens in de opvatting voor 3 maal 9 dagen maakt 27, een helende eenheid dagen binnen een eenheid van 28 als geheugenmatrix.

De biVid stip


met 3 grijstinten wit grijs zwart en 1 kleur, , nl. wit ..
vertegenwoordigt in eerste instantie elke ademhaling vanuit een leegte waar niets is .. Thema RITME
Dit is de ultieme staat voor een mens om iets nieuws te beseffen, te ontdekken en daar woorden voor te vinden.
Vanzelfsprekend is dan het idee dat het symbool van de biVid tevens de opbouwende relatie weergeeft met de witte punt en de witte cirkel , een en allen.

De cirkel in de negenster verbindt met de biVid

het woord bivid is eerstens ingegeven doordat het zich spiegelt in de V ,
het is daarom geen palindroom zoals divid , stam van divide .
bi
vi
d
enig idee?
[eerst zelf even iets spontaans / spartaans verzinnen?][ overweeg jouw idee te delen op de commentaarsectie ]


De kosmos reikte heden dit idee aan

bi .. komt voor in bilateraal en gaat over twee mensen/partners/partijen die iets overeenkomen
het wordt gerelateerd aan de velden Liefde en Leven ..
In kweak opvatting voor de negendaagse week spelen de getallen 9 en 9 met elkaar in een optelling: 9+9=18

vi .. komt voor in het bekende woord video .. "zie met god" ;-)
ergo hier manifesteert zich liefde wanneer je beide hetzelfde ervaart wat een alom verbluffende leegte veroorzaakt die euforie teweeg brengt.
In kweak opvatting telt dit als de mysterieuze of ook mystieke 9

d .. is als het ware de deo .. die een / 1 hoofdletter bevraagd ..

D is in conversie het geheel van de biVid en wordt aangegeven in getal 1891 .. uitgeschreven [18/9=2-1=1]

en ook 18+9+1 => 28 dagen in 1 maancyclus op aarde ..


Sunday, May 12, 2013

POLIS TICKS

well listen to Jaap, a Dutch Componer


een gezongen PleiDooi
voor Jeugdig Kiessysteem

? ? ?

~ ~ ~

! ! !LAY DOWN at N'eight
and be on NooSpherical DialoguePSI menu
page on YES

Friday, February 22, 2013

De HEER en zijn SARA

is een soort van persiflage op het vorige artikel ..

het betreft hier de toeneiging van burgers om bij de pakken neer te zitten .. waar geduldig "abject handelend" personeel burgers mangelt in haar eigen falen / beleid ..

hier de site waar het beter wordt voorgesteld

hier mijn commentaar


tip: dit artikel bekend maken bij de PG Justitie Pieter Cloo lijkt mij desgewenst gegeven vigerende projecten / cases die een inspecteur in koninklijke dienst zich permitteert met een gemeente, een specialist / dentist, een gerechtsdeurwaarder.
Een beetje "een stok achter de Geer" kan geen Kwaad ..
zeker niet in Abdicatie tijd van 13 weken "Nederland in Reveil"
Wat velen vergeten lijken is dat vrijwilligers werk - hier burenhulp - een van de hoogste afgiftes is van een burger binnen een democratie aan de andere burger.
Dit reikt verder dan burenhulp en is terecht nader gearticuleerd door valse vooronderstellingen te pareren .
Dank hiertoe , ik breng het mijn strand buren aan het zicht waar integraal leiderschap is geconstateerd als soeverein handelingsperspectief .. De goe gemeente van burgmees en wetsdrager worden en passant tevens bericht ter tijdig herstel van "genoten dwaling"

nb
"Stok achter de Geer" is een taal-noviteit van de werkgroep NéAndersTalers die de Levende Taal propa"geert" voor de Dode Letter. Dat laatste is een kenmerk van pluche-volk "dat daar niet hoort" (volgens mijn buurman "Cees" - uitgesproken als "Kees")

CJG 

De Geer & de HARA


gisteren een Diner-Pensant
op het landgoed van de ISVWijsbegeerte ..

Vroeg ik of men wist wat een GEER was ?
nou , nee dat wist men niet (of behoorde men niet te weten) ...
(bij enige aanwezigheid googel je met wat andere woorden die hetzelfde in zich(T) dragen en je komt in de buurt ??)

EnnieWee
De hoodred~actrice Daan R. van filosofie Magazine presenteert bij het diner-pensant 5 stijlfiguren van Simone de Beauvoir ..

Serieus / Ambtenaar
Gepassioneerd / Passioneel
Avonturier / Journalist
Nihilist / Doodgraver
Estheet / Observator

de woorden na de / zijn door mijzelf even ingebracht om weerlegd te worden door het Taallaboratorium van mijn vrije uiteinde TheoDoor' Onedeelmaat van Fritz ... en goede buur op 1 km..

Het komt voor dat iemand verschillende stijlfiguren oefent per leven .. al wordt je bevraagd om er maximaal 2 te kiezen voor nu .. (twijfelen is voor VVDers en Arrebeiders met rode roos, Toch?)

Grappig was het Daan Rousseau bij de avonturiers plaatste ... wat de professionele mediathor toch wat al te gortig vond .. terecht!!
Rousseau was een meervoudig passioneel!
Dat laatste komt minder voor in een tot specialisatie gedwongen maatschappij die geen saamleef wenst te zijn ..

Dan krijg je een bankdirecteur die ook alleen maar oog heeft voor dat ene stastistiekje als elastiekje ..

Hij is de Geer kwijt .. ontDaan, met Daan die de nek uitsteekt ..

Bravo ~Chapeau