Friday, April 27, 2012

het synchrone moment voor JeuKS

JeuKS staat voor "het jeugdig kiessysteem" , dat een ontwerptafel kende als "generaton binding S'ilence"

hier een van de eerste pagina's toen de geest op drift ging in blobalgeniusvoter als facilitathor

ik las het nog eens door en vroeg mij af of ik de auteur kende ...

enniewee ...
dit plaatje speciaal hier voor Elias:
het behoeft enige uitleg ...

waarbij de lichtgrijze lijn de nationale verkiezingen begeleidt op het impliciete leerpad waar ieder telkens aan student is; niet meer en ook niet veel minder ... je zou kunnen stellen SOEVEREIN

de donkere lijn eromheen is meer het lokale pad der verkiezingen "waarbij iedereen de eigen omgeving respecteert en eert voor alles daarbuiten". De rek zit vanzelf in het begrip lokaal waar sommigen zich permitteren de gehele aarde als lokaal te nemen en geven zodat je de nationale belangen voorbij bent.

Zeg maar dat de gehele matrix alle belangen van alle mensen vertegenwoordigen op de aarde en de kern daarbinnen slechts het nationale belang van een natie, een begrensd gebied met allerlei kunstgrepen om het wriemelende wezentje te dresseren met a-dressering.

Dit wordt hier weergegeven met de termen local en glocal.

Wat "T hm" en "G bm" aantekent, kan ik mij nu niet herinneren, maar dat is wellicht nu geaktiveerd het mij te gaan herinneren.

groet aan Elias

Cees aka S'ace
(vroeger gelieerd aan welllmm met welllov en welllom en welllix aan de 12e planeet)

Thursday, April 26, 2012

kiesdrempel als stoplap?

De werkgever voorzitter die gekend wordt als voorstander van de Groene Economie geeft af met een partijbericht.

interessante tegenstelling of een constatering van de situatie (quote uit artikel):
Democratie
Rob de Wijk, directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, zei vanochtend op BNR dat de democratie niet meer werkt, maar Wientjes vindt dat te ver gaan. “Ik zie geen beter alternatief voor de democratie.”
 waar ligt het conflict? volgens Bartjes ...

even gokken ...
de democratie is het operationeel gestelde volk via burgers incluis ambtenaren en bestuurders en wat dies meer zij. Eens? Anders Eens?

Wientjes is geen lid van het strategische circuit maar van het tactische circuit.

En hebben we 3 lagen of is er nog een 4e laag die slechts oppopt in fases dat het nood-zakelijk is?

Enne ... hoe lang mag zo een 4e fase duren en hoe benaderen we hem met een woord dat tot diep in de burger wordt gevoeld en hem toch rustig doet ademen op de komende ommekeer?

Is bijv. ommekeer al beter dan omslag wat ietwat agressief aandoet op het gemoed?

"T'wijffels" van de Wisdom Council doet het met Wending in "Klaar om te Wenden" (2006) ..
toch alweer 6 jaar onderweg met de ommekeer ... waarbij de burger zich belazerd gaat voelen door het strategische keurig gedragende volk ...

Was ene Pim voorbode voor de ommekeer?

S'ace

een artikel dat de fijnbesnaardheid van een ervaringsdeskundige beproef T

Tuesday, April 24, 2012

stem-veiligheid : dogma / artefact / oplossing

In de sfeer van de wijssfeer bestaat er een netwerk van mensen die samenwerken aan hun samenleving door leerprocessen op hun eigen handelen en denkwijzes in relatie met de ander(en).

Dit netwerk is te beschouwen als een rioleringssysteem dat functioneert naar de zin van haar bestaan.
Of het is een supermarkt waar je ingaat en veilig uitkomt met enige wisseling van contanten naar gekozen producten. In de democratie gaat het erom dat je je naar je eigen maatstaf afgestemd kunt weten met je vertegenwoordigende veld aan "zich afstemmende meningwisselaars".
Dit afgestemd weten is qualitate qua een intentie van vertrouwen dat gelegd is via "het magnetische veld" dat sommigen het goddelijke perspectief noemen ... en wij hier de wijssfeer. De richting van het wijzen heeft een soort van driehoeksverhouding van jij - de wereld - ik of ook jij - de ander - ik. Dit noemen we verbonden en ook wel spiritueel verbonden - al is spiritueel dan overbodig te vermelden ... immer ben je verbonden of weet je je verbonden dan is het spirituele veld actief en in werking gesteld (op enige wijze).

WAT IS NU STEMVEILIGHEID?

Kijk je kunt je laten afleiden van "angsthazen en stembusmelkers" in een artikel als deze.
Men stelt dat de Burgemeesters hun lessen niet hebben geleerd en op de keeper beschouwd heeft de recensent gelijk omdat hij spreekt van decentraal onderhouden instrumenten die slechts af en toe worden gebruikt en daardoor zeer kwetsbaar zijn voor onoorbare calamiteiten.

In het door wijssfeer gepropageerde JeuKS - het jeugdig kiessysteem - speelt het decentrale geen enkele rol meer , immers het systeem is centraal, in permanente opstelling aktief als een zenuwstelsel "dat niet elke dag vakantie behoeft".

Werkt het systeem een dagje niet wegens een calamiteit dan kunnen we stellen dat het slechts 1 op de 300 dagen voorkomt en hooguit 5 maal in een periode van 4 jaar. En iedereen heeft de gelegenheid om de volgende dag weer bij het systeem te kunnen om zijn "politieke afstemboodschappen" te verhandelen, bij behoefte de persoonlijke virtuele coalitie te onderhouden - "je maintiendrai et nous maintiendrons".

Op verkiezingsschrikkeldag dan werkt het systeem vooral op de rapportage en analyse modus ... op een vast resultaat van 4 jaar met elkaar afstemmen "welke personen op de juiste plek zitten".
Dit is een garantie van het Rijk.
En het rijk is te beschouwen voor de burger als een systeem dat naar behoren werkt.

hmmm ... was het al zo dat het Rijk een poosje minder kwaliteiten vertoonde dan te verwachten dan was dit tijdelijk te wijten aan een uitgestelde exercitie om het aan te passen naar de tand des tijds en naar "the state of the art" op het vlak van "het resultaat bedwingen"

Toch nog even terugblikkend op het genoemde artikel?

I - Een psychologisch artefact of een kunstgreep:
Het uiteindelijke argument in 2007 om de stemcomputer te schrappen, had te maken met het bewaren van het stemgeheim.
Beste mensen, ik JeuKS speelt het stemgeheim nauwelijks nog een rol ...
omdat de meeste mensen hun stem prijsgeven in een constellatie van gemiddeld 7 teamleden ...

Ergo : HET IS VEEL MINDER KWETSBAAR GEWORDEN

Als meewerkend burger aan de zich vernieuwende wereld inclusief het koninkrijk der Nederlanden en haar maritieme volk zegt de algemene wil dat de mens graag gezien wil worden met de kleren die hij draagt; en dit geldt ook voor haar ... al zal de een dit minder opzichteg of meer elegant doen dan de ander.

Toch is de veiligheid er "grosso modo" en wordt een mediageniek akkoord gesloten dat de garantie afdwingt.

II - kostenaspecten
in het artikel worden tal van argumenten op het oude beeld losgelaten ... mede ter enthousiasmering van het veel nieuwere dat kan worden beheerd door de nieuwe sluitende banken als hun ultieme visitekaartje als borging van de economie en haar vaandeldrager de houdbare democratie van het mensenvolk
 Je kunt je voorstellen dat het nieuwe kiezen geheel wordt gedragen door dienstverlenende professionals in akkoord met een Nederlandse / Europese / NAVO instantie die de dienst beheren en zogenaamde adds bieden via het systeem en haar toegestane intelligenties ...
Richt de vrije mens zich op de functie dan wordt slechts die geactiveerd en wordt de mens niet warm noch koud van "bijzaken". Staat de mens open voor bijzaken, dan kiest hij daarvoor deze te onderzoeken / benutten. En voor alles geldt : het went en het wendt ... of toch het wendt en het went ...

(ik dacht aan het afscheid van een SER-lid op 31 maart 2006: "Klaar om te Wenden")

we leven inmiddels april 2012 en de maand doet wat het wil ...
"het verzet zich mateloos tot something completely different"

III - ...
(uw commentaar)


avé / gegroet Cees de Groot

Thursday, April 12, 2012

Ger op 't Strand project te Bakkum aan Zee

een planning gecoördineerd met vigerend beleid


 mede deling
het project vind in 2012 plaats
nabij de bekende lokatie "bij het wrak"
voor de totempaal met nummer 45.750
(vanaf de hoofdopgang)

plm. 1 - 15 augustus gegeven weergoden
(in beginsel worden de beleidscriteria van de regie gehonoreerd door communicerende overheidsmanagers)


formeel contact persoon gemeente:
de Heer Toon Mans, burgemeester gemeente Castricum sedert 1 september 2011
  drs. A. Mans heeft zich per 9 februari 2012 bij de regie gemeld als enig contact van de gemeente Castricum
  (een ambtenaar bemiddelt de centrale man met gevulde agenda)

contact persoon pioniersproject, de regisseur: Cees de Groot, burger
  Cees is per 1998 ambtenaar in gemeente Amsterdam mede wegens expertise bij koninklijke bedrijven (KLM)
  Als ref. KLM geldt zijn bijdrage aan het project CONDOR, CONtrol of Daily Operations & Reporting
  -reporting staat voor Rapportage en is noodzakelijk instrument voor navigatie van de algemene water-missie-

')
Cees is sedert 2001 impliciet integraal ") directeur stichting Waternet wegens de missie gesteld in 2002
") een integraal is een ongeschonden en onschendbaar mens die heelheid vermag met enig ander 

 gezamelijke missiestatement (in aanbod met de erkende voorbeeldburgerking)

''Het belangrijkste blijft toch het gedrag van mensen veranderen
en dan heb je direct het allermoeilijkste te pakken."
is daarom aangepast in de missie door erkenning brief juli 2010
''Het belangrijkste blijft toch het gedrag van bestuurders veranderen
en dan heb je direct het allermoeilijkste te pakken."
(alsmede gebeurtenis 2010/11 met mw. A. Lemmens Knol;
zij was benoemde veldheer van het instituut gedurende fases A en B t/m halverwege C)

Thursday, April 5, 2012

in een duet met Jan Roelofs?

Ik ontmoette Jan in 2006 kort na een reis nabij de Pyreneën, en de Costa Brava - de Woeste Kust.
Hij startte S P I , een spiritueel politiek initiatief dat hem lief was tot anderen de Toorts in fracties door ging geven ...

Een samenvatting van zijn bedoeling deed aan mij een tekst met zinnen ontspruiten.
Ik geef het hier vrij ... op mn eigen blog ter vrijgave ...

Waar KDK 3 energiën samenbalt vraag ik mij af hoe dit zich en inzicht op het schild-pad werk van de schildklier heeft vertaald ...

En dan heb je nog de taalmodule van de vrouwelijk energetische maya-kalender die de duurzaamheid van het langere termijn denken begeleidt.

ik waan mij met de medemens die mijn lichtje liet branden op een bootreis heen en terug naar Kalkar - een symbool van Water Wasser Week of zelfs Kraft Werken.

Na wat studie kwam ik toe deze slotsom die ik aan deze SchildPad aanreik:
immers de schildpad heeft 13 vlakken die men in die taal tonen noemt als op een muziekladder.
De middelste is eigenlijk een een-eiige tweeling die men resonantie noemt ... ook wel de inherente mens die zich inclusief meeneemt op reis ... met wie dan ook ...
Toch zijn het er 9 1 en 3 samen 13:
de eerste 9 is ook 3 maal 3 en ieder zingt zijn eigenlied ...
tal van liederen op het pad van de koopman die als dominee spreekt met zijn klant de kunst van het vak verstaan ...
ergo : het individuele groeipad van liefde leven leegte (licht)

die 3 op het einde zijn 13 12 11 - de countdown naar 10, die ene.
wederom liefde leven leegte (licht)
maar nu vanuit een collectief perspectief ...

ach ja, de 10 e heet planetair en toont het produkt van de fusering op de planeet ...

wie kan dit produkt nader beschrijven?

zo dit was mijn schildpadklier die even de kop op stak ...
ik ben er weer even vanaf ...

(nu voetballen kijken en het net zien trillen)

Monday, April 2, 2012

DoPP III - de notendopp

Cees de Groot is pionierend hervormer in Nederland en ver daar buiten sedert december 2000. Hij nam toen deel aan de Treaty of Noordwijk aan Zee dat een alternatief pad bood voor Bretton Woods. Zijn dissertatie kwam in de slotverklaring van het 2 daagse symposium. Een klein feit in een reeks, die wij u hier onthouden.
In 2011 schreef hij het boek "een jeugdig kiessysteem" samen met Wilfred Bastiani "als zijn vat" om het zaad te laten vallen in - jawel - een notendopp.
Vanavond behandelt Cees punt a van deze avond 7 in de serie van 7, nl. Politiek systeem en transitie-strategie: " nieuwe democratische structuren en middelen als tegenwicht voor ‘de economie’ "

Die democratische structuur betreft in feite een logistieke transitie binnen het politieke circuit van het oude kiesstelsel dat migratie verdient naar de eigentijds instrumenten.
Hier laat Cees een oud afrekensysteem -een Kalender- samenvallen met het fenomeen TIJD alsmede met de mens als levende tijdmodule. Dit mede in de missie van zijn openbare waterbedrijf dat rond 2000 de cultuurverandering een por gaf in de beterende richting. Dat deze cultuurverandering integraal en halsstarrig is behoeft geen krans. "We gaan er voor ..." aldus Cees (met Mahatma Gandhi in zijn nek ...) die een nieuw kies en afstemmiddel tot u brengt in 3 + 1 stappen van overdrachtelijke informatie wisseling.

(leg al uw plannen af en luistert)

nb. de links naar het pionierswerk worden hier verstrekt na de presentatie van "een waterdrager"