Tuesday, May 29, 2012

de veelgestelde vragen post


wegens aanvraag door belangstellenden
poneert JeuKS' hier de vragen die men zoals stelt ...


het lijkt mij handig de vragen eerst even te laten staan alvorens "gelijk er boven op" te antwoorden. ik laat de vragen inwerken en zie later hoe ze worden beantwoord in het laatste vakje staat dan een verwijzing naar de beantwoording ... ( >< )

(staat er geen vinkje dan nog geen antwoord;
het weekt wel in ... daar kunt u op rekenen)

overigens met liefde aangenomen, Cees de Groot aka S'ace, teletransiteur op royale & loyale impulsen van tijd en ruimte en energiegenoten

20 juni
De realiteit gebied me te schrijven dat de wereld altijd verdeeld zal blijven in mensen met uiteenlopende visies en meningen en dit is maar goed ook in het kader van diversiteit. Als mijn vrijheid echter die van een ander in gevaar brengt, is het belangrijk dat ik mijn vrijheid herwaardeer.
1 juni
ref pateo hoe gaat JeuKS om met burgerparticipatie?
directe democratie & sociocratie??
31 mei
ref wrr Actief betrokken burgers zijn van groot belang voor een levende democratie. Ze houden volksvertegenwoordigers en overheidsinstanties bij de les, vernieuwen de samenleving met hun ideeën en initiatieven en geven het beleid draagvlak. Het is daarom zorgelijk dat slechts kleine groepen burgers zich aangesproken voelen door de wijze waarop beleidsmakers hen pogen te betrekken.
30mei
R: Het zit in het systeem. Als je de geschiedenis bestudeert dan zie je de wetmatigheid. En crisis brengt opnieuw fascisme en oorlog. Die gang van zaken kan alleen politiek worden onderbroken. We moeten ons op dat terrein ontwikkelen. Om te besluiten wat ons te doen staat.
(wat ziet JeuKS?)
29mei
L: Hoe meer schakels er tussen zitten, hoe verder van de eigen opmerkzaamheid .. wie stelt dan nog de vragen?
29mei
L: In hoeverre kan een politiek met Jeuks de gangbare politiek
(van halve waarheden en leugens) veranderen?
28mei
T': Straks valt er niets meer te kiezen, omdat er een andersoortige mens opstaat. Hoe die mens er uit zal zien, het denkraam van de nieuwe mens opgebouwd wordt, is koffiedik kijken, maar de wereld zoals ie nu is, houdt in elk geval op te bestaan en of ik dat nog meemaak?
27mei
T: Zij bepalen ook nog eens hoe je belastinggeld uitgegeven wordt en hoeveel belasting je betaalt en je vraagt je achteraf steeds weer af wat er van je stem geworden is.Soms bevat een vraag zelf reeds een open antwoord: hierdoor zal er geen antwoord ontstaan uit respect voor de goede vraag en de schranderheid van de vragensteller dit mee te geven als "dode kaste"

Friday, May 25, 2012

SOPN bijdrage

even voorstellen?
mijn naam is cees de groot; geboren in warmetuut/noordholland

ik coach johan al n tijdje en hij waardeert dit als de gemiddelde leerling die ik opleid.
"koppig - halsstarrig - eigenwijs - grof in de bek"
hetgeen ik kan waarderen als een zelfstrijd ...

ik begeleid ook anderen maar doe dit min of meer occult als teletransiteur ...
mijn superieuren waarderen dit occult en wensen niet genoemd te worden ..
ik volg de Kroonprins in zijn stageopdracht - maar wie kent die?

enniewee

hier een prikkel op "soppen":

ik ga ook voor SOPN stemmen - zoals ik nu zweef boven de markten als een vrije vogel in de periferie ...

omdat zowel het programma als de betekenis van de afkorting onderwerp voor de muterende kiezers is laat ik het daar bij:

"soeverein openhartige pioniers NéAndersLand"of ook engelstalig


"sovereign openhearthed participators noosphere"


met knipoog naar anton en hanneke die begeleiden ;-)

motieven:
* ik vind onafhankelijk een paradox met afhankelijk; het is babbelalonische zoektaal; met openhartig neem je mensen mee waar het in wezen op kiemt; en dit is de essentie van de koerswijziging
* ik meen dat Nederland overbodig is in je naam voor de partij die slechts in Nederland als oude staat onder patriarchaal bewind; je wilt echt iets anders en de geschiedenis laten aan degene die "hun roofbouw" inleveren bij de kassa van de Beer; ergo vandaar NéAndersLand met het woordje Né van het Franse Naître als in René(e) - wedergeborene


een afdruk van de voorkant van het boekje dat half juni 2012 verschijnt in 2e geactualiseerde druk:
soms kun je veel blabla comprimeren tot een plaatje
;-)
vandaar
route 22]
de kaasprikker van Lies de AardeSpin
???

economische lessen post

enige vernieuwend politieke leiders werden geïnformeerd inzake economisch gegoochel


hier de mail waar ook anderen kunnen meegenieten in de vreugde van het momentum

Onze gewaardeerde burger Rob B. uit NH werkt hard aan helderheid omtrent de verdwijn truc ... via SDN - sociale databank die hij beheert met genoten

De spirituele partijen willen wel eens weten hoe het zit ... - voordat zij hun programma's scherpen

Iedere parochie heeft zo een sommatie en een schrikeffect - wat officieel weer anders is volgens het complex aan formuleringen achteraf gegeven door de probleemoplossers en de spinners ...

zo kunt u mij zien als een rolayel spinwatcher of een loyale kruisspin die spinnetjes vreet ;-) grapje
humor moet blijven want die verteert ... via hartezeer/taal


enniewee - ik moet het kort houden want ook Johan is geadresseerd ...
en al is het complex, het moet plaatselijk in het menselijk laboratorium geen multiplex worden:
"behandel het luchtig en met mede-dogen" (mede is dichtkunst)

deze flag site produceert landgegevens ...
en hier zie je nederland met het getal voor external debt:

$NA (30 June 2010) $3.733 trillion (31 December 2009)

ik weet niet of t klopt ...
maar reken erop dat dit het bedrag is verschuldigd aan de aarde als externe partij
vertegenwoordigd door rarara "de 11 families" - incl. "rarara"

nou volg ik de indicatie al een tijdje en ben ook nieuwsgierig naar de trend
ik vond het volgende terug in mn mailbox zie onder een totaal:

NL Debt - external:
$2.452 trillion (30 June 2009 est.) $2.461 trillion (31 December 2008 est.)


ergo half 2009 werd een ext. debt. verwacht van 2.452
het werd eind dec. $3.733 trillion ; dat is bijna 1.3 trilioen (je wordt vanzelf schappelijke met miljoenen)

wat is de grap :
* 1 trillion is gelijk aan een 1 biljoen - 10^12 en niet 10^18 wat een triljoen is - het is amerikaans
** pfff dat valt mee maar wat valt er mee??
* de prognose eind dec 2008 tot half juni 2009 voorspelt een afname!
** de verhoging vd schuld is 55% - slik slurp
* grofweg zal de trend zich hebben doorgezet en kom je voor nu anno september 2012 op 5 triljoen?
(wie gokt anders - hoger / lager?)
* de bevolking gesteld op 9 miljoen aktieven; betekent dit een schuld van .. 555.555,55 miljoen per aktieveling
* als we de pasgeboren babietjes meerekenen (/17) .. 294.117,65 miljoen per inwoner
* als laatste een grote meevaller de euro is weliswaar gezakt edoch doch is nog altijd een kwart meer waard dan de dollar die recent als ijkmunt werd geschrapt door een pact van grote landen zoals rusland, china & india (t'is maar dat u dit meeneemt in uw uitgangspunten)
** dit betekent voor het geblufte getal van 555 dat het 444 wordt en dat is ook een mooi getal
** voor de numerologen is er ook duiding in de getallen ; die ik hier niet behandel ...

ik zie geen verwijzing in Rob zijn verhaal; maar goed het is complex zodat het expertise blijft ...

tot uw dienst en het deel dat zich tot het ongelovige volk schaart omdat men "in zichzelf gelooft als actor en factor van enige zin"

Cees de Groot - SOPN soeverein openhartig ponierend NéAndersThaler/Lander

oa. adviseur wereldeenheid en vredeseducatie Gandhi School Lucknow/India
bedenkt ander kiessysteem '), nl. eentje die de mensen herverbindt op de kern
(verschoond van alle makkes van het oude systeem; ook al hinderen die de ingebruikname bij mensen die eerst geschokt zijn)

nb. overigens ben ik vrijgesteld door de kroon/troon het nieuwe voor ter bereiden in de stilte die het kan verdragen; vandaar de engelstalige project naam Generation Binding S'ilence
(een volkskadootje voor het nieuwe koninklijke stel?)

ATTENTIE
ik verzoek u vriendelijk zeer vertrouwd met deze informatie om te gaan in uw plannen ... ik haal hiertoe een tekst aan van een wijze:
"In het boek de volgende notie inzake vernieuwing:
"bij de Aborigines wordt wederkerig het sociale systeem ondersteunt door ideeën over de natuur. Voor de voordelen van de stabiliteit betalen zij voor de rigiditeit en leven zij in enorm complex netwerk van vooronderstellingen die elkaar ondersteunen.
Het omgekeerde vd stelling is dat verandering verschillende soorten flexibiliteit of tegenstrijdigheid vereist binnen het systeem van vooronderstellingen.""
De risico's van het denken - Jaap Breeveld

(het is natuurlijk geen bangmakerij voor lieden in de politiek of lijstduwers)

') het boekje is in 2e druk en vanaf half juni bij mij op te vragen ...

lijstje / snapshot

VS
Debt - external:$13.45 trillion (30 June 2009 est.) $13.75 trillion (31 December 2008 est.)
GB
Debt - external:$9.088 trillion (30 June 2009 est.) $9.041 trillion (31 December 2008 est.)

Debt - external:$5.208 trillion (30 June 2009 est.) $5.158 trillion (31 December 2008 est.)
F
Debt - external:$5.021 trillion (30 June 2009 est.) $4.935 trillion (31 December 2008 est.)
NL Debt - external:
$2.452 trillion (30 June 2009 est.) $2.461 trillion (31 December 2008 est.)

Italie
Debt - external:$NA (31 December 2009 est.) $2.328 trillion (31 December 2008 est.)
Japan Debt - external: $2.132 trillion (30 June 2009 est.) $2.231 trillion (31 December 2008 est.)
BE
Debt - external:$NA (31 December 2009 est.) $1.354 trillion (31 December 2008 est.)
Canada
Debt - external:$833.8 billion (30 June 2009 est.) $781.1 billion (31 December 2008 est.)
Russia
Debt - external:$369.2 billion (31 December 2009 est.) $483.5 billion (31 December 2008 est.)
China
Debt - external:$347.1 billion (31 December 2009 est.) $400.6 billion (31 December 2008 est.)
India
Debt - external:$232.5 billion (31 December 2009 est.) $229.3 billion (31 December 2008 est.)