Friday, February 22, 2013

De HEER en zijn SARA

is een soort van persiflage op het vorige artikel ..

het betreft hier de toeneiging van burgers om bij de pakken neer te zitten .. waar geduldig "abject handelend" personeel burgers mangelt in haar eigen falen / beleid ..

hier de site waar het beter wordt voorgesteld

hier mijn commentaar


tip: dit artikel bekend maken bij de PG Justitie Pieter Cloo lijkt mij desgewenst gegeven vigerende projecten / cases die een inspecteur in koninklijke dienst zich permitteert met een gemeente, een specialist / dentist, een gerechtsdeurwaarder.
Een beetje "een stok achter de Geer" kan geen Kwaad ..
zeker niet in Abdicatie tijd van 13 weken "Nederland in Reveil"
Wat velen vergeten lijken is dat vrijwilligers werk - hier burenhulp - een van de hoogste afgiftes is van een burger binnen een democratie aan de andere burger.
Dit reikt verder dan burenhulp en is terecht nader gearticuleerd door valse vooronderstellingen te pareren .
Dank hiertoe , ik breng het mijn strand buren aan het zicht waar integraal leiderschap is geconstateerd als soeverein handelingsperspectief .. De goe gemeente van burgmees en wetsdrager worden en passant tevens bericht ter tijdig herstel van "genoten dwaling"

nb
"Stok achter de Geer" is een taal-noviteit van de werkgroep NéAndersTalers die de Levende Taal propa"geert" voor de Dode Letter. Dat laatste is een kenmerk van pluche-volk "dat daar niet hoort" (volgens mijn buurman "Cees" - uitgesproken als "Kees")

CJG 

No comments:

Post a Comment