Tuesday, April 24, 2012

stem-veiligheid : dogma / artefact / oplossing

In de sfeer van de wijssfeer bestaat er een netwerk van mensen die samenwerken aan hun samenleving door leerprocessen op hun eigen handelen en denkwijzes in relatie met de ander(en).

Dit netwerk is te beschouwen als een rioleringssysteem dat functioneert naar de zin van haar bestaan.
Of het is een supermarkt waar je ingaat en veilig uitkomt met enige wisseling van contanten naar gekozen producten. In de democratie gaat het erom dat je je naar je eigen maatstaf afgestemd kunt weten met je vertegenwoordigende veld aan "zich afstemmende meningwisselaars".
Dit afgestemd weten is qualitate qua een intentie van vertrouwen dat gelegd is via "het magnetische veld" dat sommigen het goddelijke perspectief noemen ... en wij hier de wijssfeer. De richting van het wijzen heeft een soort van driehoeksverhouding van jij - de wereld - ik of ook jij - de ander - ik. Dit noemen we verbonden en ook wel spiritueel verbonden - al is spiritueel dan overbodig te vermelden ... immer ben je verbonden of weet je je verbonden dan is het spirituele veld actief en in werking gesteld (op enige wijze).

WAT IS NU STEMVEILIGHEID?

Kijk je kunt je laten afleiden van "angsthazen en stembusmelkers" in een artikel als deze.
Men stelt dat de Burgemeesters hun lessen niet hebben geleerd en op de keeper beschouwd heeft de recensent gelijk omdat hij spreekt van decentraal onderhouden instrumenten die slechts af en toe worden gebruikt en daardoor zeer kwetsbaar zijn voor onoorbare calamiteiten.

In het door wijssfeer gepropageerde JeuKS - het jeugdig kiessysteem - speelt het decentrale geen enkele rol meer , immers het systeem is centraal, in permanente opstelling aktief als een zenuwstelsel "dat niet elke dag vakantie behoeft".

Werkt het systeem een dagje niet wegens een calamiteit dan kunnen we stellen dat het slechts 1 op de 300 dagen voorkomt en hooguit 5 maal in een periode van 4 jaar. En iedereen heeft de gelegenheid om de volgende dag weer bij het systeem te kunnen om zijn "politieke afstemboodschappen" te verhandelen, bij behoefte de persoonlijke virtuele coalitie te onderhouden - "je maintiendrai et nous maintiendrons".

Op verkiezingsschrikkeldag dan werkt het systeem vooral op de rapportage en analyse modus ... op een vast resultaat van 4 jaar met elkaar afstemmen "welke personen op de juiste plek zitten".
Dit is een garantie van het Rijk.
En het rijk is te beschouwen voor de burger als een systeem dat naar behoren werkt.

hmmm ... was het al zo dat het Rijk een poosje minder kwaliteiten vertoonde dan te verwachten dan was dit tijdelijk te wijten aan een uitgestelde exercitie om het aan te passen naar de tand des tijds en naar "the state of the art" op het vlak van "het resultaat bedwingen"

Toch nog even terugblikkend op het genoemde artikel?

I - Een psychologisch artefact of een kunstgreep:
Het uiteindelijke argument in 2007 om de stemcomputer te schrappen, had te maken met het bewaren van het stemgeheim.
Beste mensen, ik JeuKS speelt het stemgeheim nauwelijks nog een rol ...
omdat de meeste mensen hun stem prijsgeven in een constellatie van gemiddeld 7 teamleden ...

Ergo : HET IS VEEL MINDER KWETSBAAR GEWORDEN

Als meewerkend burger aan de zich vernieuwende wereld inclusief het koninkrijk der Nederlanden en haar maritieme volk zegt de algemene wil dat de mens graag gezien wil worden met de kleren die hij draagt; en dit geldt ook voor haar ... al zal de een dit minder opzichteg of meer elegant doen dan de ander.

Toch is de veiligheid er "grosso modo" en wordt een mediageniek akkoord gesloten dat de garantie afdwingt.

II - kostenaspecten
in het artikel worden tal van argumenten op het oude beeld losgelaten ... mede ter enthousiasmering van het veel nieuwere dat kan worden beheerd door de nieuwe sluitende banken als hun ultieme visitekaartje als borging van de economie en haar vaandeldrager de houdbare democratie van het mensenvolk
 Je kunt je voorstellen dat het nieuwe kiezen geheel wordt gedragen door dienstverlenende professionals in akkoord met een Nederlandse / Europese / NAVO instantie die de dienst beheren en zogenaamde adds bieden via het systeem en haar toegestane intelligenties ...
Richt de vrije mens zich op de functie dan wordt slechts die geactiveerd en wordt de mens niet warm noch koud van "bijzaken". Staat de mens open voor bijzaken, dan kiest hij daarvoor deze te onderzoeken / benutten. En voor alles geldt : het went en het wendt ... of toch het wendt en het went ...

(ik dacht aan het afscheid van een SER-lid op 31 maart 2006: "Klaar om te Wenden")

we leven inmiddels april 2012 en de maand doet wat het wil ...
"het verzet zich mateloos tot something completely different"

III - ...
(uw commentaar)


avé / gegroet Cees de Groot

No comments:

Post a Comment