Tuesday, May 29, 2012

de veelgestelde vragen post


wegens aanvraag door belangstellenden
poneert JeuKS' hier de vragen die men zoals stelt ...


het lijkt mij handig de vragen eerst even te laten staan alvorens "gelijk er boven op" te antwoorden. ik laat de vragen inwerken en zie later hoe ze worden beantwoord in het laatste vakje staat dan een verwijzing naar de beantwoording ... ( >< )

(staat er geen vinkje dan nog geen antwoord;
het weekt wel in ... daar kunt u op rekenen)

overigens met liefde aangenomen, Cees de Groot aka S'ace, teletransiteur op royale & loyale impulsen van tijd en ruimte en energiegenoten

20 juni
De realiteit gebied me te schrijven dat de wereld altijd verdeeld zal blijven in mensen met uiteenlopende visies en meningen en dit is maar goed ook in het kader van diversiteit. Als mijn vrijheid echter die van een ander in gevaar brengt, is het belangrijk dat ik mijn vrijheid herwaardeer.
1 juni
ref pateo hoe gaat JeuKS om met burgerparticipatie?
directe democratie & sociocratie??
31 mei
ref wrr Actief betrokken burgers zijn van groot belang voor een levende democratie. Ze houden volksvertegenwoordigers en overheidsinstanties bij de les, vernieuwen de samenleving met hun idee├źn en initiatieven en geven het beleid draagvlak. Het is daarom zorgelijk dat slechts kleine groepen burgers zich aangesproken voelen door de wijze waarop beleidsmakers hen pogen te betrekken.
30mei
R: Het zit in het systeem. Als je de geschiedenis bestudeert dan zie je de wetmatigheid. En crisis brengt opnieuw fascisme en oorlog. Die gang van zaken kan alleen politiek worden onderbroken. We moeten ons op dat terrein ontwikkelen. Om te besluiten wat ons te doen staat.
(wat ziet JeuKS?)
29mei
L: Hoe meer schakels er tussen zitten, hoe verder van de eigen opmerkzaamheid .. wie stelt dan nog de vragen?
29mei
L: In hoeverre kan een politiek met Jeuks de gangbare politiek
(van halve waarheden en leugens) veranderen?
28mei
T': Straks valt er niets meer te kiezen, omdat er een andersoortige mens opstaat. Hoe die mens er uit zal zien, het denkraam van de nieuwe mens opgebouwd wordt, is koffiedik kijken, maar de wereld zoals ie nu is, houdt in elk geval op te bestaan en of ik dat nog meemaak?
27mei
T: Zij bepalen ook nog eens hoe je belastinggeld uitgegeven wordt en hoeveel belasting je betaalt en je vraagt je achteraf steeds weer af wat er van je stem geworden is.Soms bevat een vraag zelf reeds een open antwoord: hierdoor zal er geen antwoord ontstaan uit respect voor de goede vraag en de schranderheid van de vragensteller dit mee te geven als "dode kaste"

No comments:

Post a Comment