Tuesday, March 13, 2012

afstemming met de regie

volgende week zou ik mn beknopte presentatie inleiden met enige woorden ...

ik sta mij wel afstemmingen toe ...

vandaar deze communicatie met de regie / met een knooppunt van de regie:

Beste [relatie],
Ik Behoef een korte afstemming.
Ik beloofde je een korte aankondiging van mijn presentatie, die integraal kan worden overgenomen.

Wat ik merk is dat bijna iedereen zich presenteert met waar hij werkt of wat hij gedaan heeft.
Dat kun je doen en verhoogt mogelijk de geloofwaardigheid van je inhoud, wat je te vertellen hebt. Kan ook het aanbod in de kiem smoren.
Ik realiseer mij dat en kan mij prófileren als integraal directeur Waternet of slechts Waternet(, cyclisch waterbedrijf) of mijn speciale missie Teletransiteur.
Het laatste wat ik voorsta/beoog is afgeschoten worden op de gekozen profieleringsfaktor.

Ik weet ook niet of dit aan jou een vraag is of aan een bij jou bekend talent dat daar kennis can heeft.
Dat laat ik je vrij.

Uiteindelijk kom ik bij de persoonlijk meest verbindende functie mijnerzijds: waterdrager
Immers daaruit komt alle politiek voort die de mens zich laat welgevallen.

Volgende week plan ik mijn presentatie te articuleren.
Ik doe dit samen met mijn team. De facto realiseer ik mij dat ik vanaf 1981 op dit thema 7a zit.

Groet Cees

Ben 22/3 aanwezig

No comments:

Post a Comment