Sunday, March 18, 2012

DoPP II - de notendopp

"de zevende zeven" ben ik deze bijenkomst gaan noemen ... waar de bijen zoemen ... (bij-een)

ik keek nog eens naar de eerste presentatie-afgifte op dit station en bedacht dat ik in een transitiefase verkeerde. verrassend genoeg werd dat deze week gehuldigd door 2 van 4 burgemeesters met zie ik een relatie onderhoud in die ene missie, die een mysterie zou kunnen zijn.

het zijn de heren Mans van Castricum en Meijer van Zwolle (niet te verwarren met een wethoudertje in NH van dezelfde familienaam ;-)

Dus haakte ik nog maar eens aan bij Martin Schreurs van de leerstoel Humanistiek die in Zwolle, sad van Thorbecke, kwam vertellen over Charles Taylor en hoe hij de brug in functie hielp door hem zelf op en neer te pendelen met wijze raad aan deze en gene zijde van de brug.

Zo vond ik een kort stukje in het boekje Kopstukken geschreven door Ingeborg Breuer op p. 72 in het hoofdstuk "de gesteldheid van de moderniteit".

Het stukje komt uit de dikke pil "Sources of the Self, 174 e.v."

We moeten ons naar binnen keren en ons bewust worden van onze eigen activiteit en van de processen waardoor wij worden gevormd. We moeten onze eigen voorstelling van de wereld maken, want anders kent die geen orde en dus geen wetenschap } noch wetenschep, CdG naar EJB {; we moeten de processen zien te vatten waardoor de associaties tot stand komen die ons karakter en wereldvisie vormen.
Onthechting vergt van ons dat wij niet langer in ons eigen lichaam of volgens onze tradities en gewoonten leven; wij moeten die tot object maken, ze grondig bestuderen en hervormen.
 Aldus sla ik een brug tot een ander kiesstelsel dan dat wij kennen onder de naam "wegwijzen van jezelf", dat ook bekend is als "wijzen naar een ander die het steeds minder gaat weten omdat er slechts naar hem gewezen wordt" . Zo drink ik telepathisch kopjes thee aan het comabed van Friso waar soms nog een familielid aanschuift zoals ook zijn gemalin Mabel Wisse(nWaarachtig).

} was dit al Erasmusiaanse Folly met brug te Rotjeknor, waar een Berber de lakens als tapijten uitdeelt? {

Maar Goe, zou MyKey zeggen, "Hoe nu verder .., Tom Poes"

...

} wie weet later .. meer minder {

2 comments:

 1. S'Ace, het voelt wat vreemd aan, .. al dat 'moeten', alsof het ons massa's inspanning kost, alsof we haast voor een onoverkomelijk taak staan, en het een verplichting is die aan te gaan...

  We kunnen tot een veel hoger, intrensiekere vorm van bewustzijn komen. Het is hoogtijd, dat merken we dag na dag als we de gebeurtenissen rondom ons schouwen.

  je tekst transitie en soevereniteit zegt het al een beetje.
  Argusoog (http://www.argusoog.org/transformeren-van-negativiteit-ego-entiteiten-en-energieen/) heeft het er ook al over...

  En gelukkig zijn er handvaten om zoiets te bereiken...
  Bvb... het 'gelaagd' stemmen, zodat we interactief, als een kloppend hart, meeleven met onze 'regeerders' van het land, van onze gemeetes, van onze scholen, of bedrijven...
  het jeuKs

  ReplyDelete
 2. het "gelaagd stemmen" is ook een afstemmen binnen gesloten ruimtes die als een baar gedragen worden door degenen die in die baar zitten als groeicellen in een babietje.
  en we hebben het nooit alleen over de baby maat ook over de moederkoek die als katalysator hielp in een uitwisselingsproces met het latere "godje" ...

  in het land is het kennelijk niet de bedoeling dat iedereen een godje is , dus krijg je dan iets heel anders, nl. - ik zeg het maar - iemand die je helemaal niet meer kent noch wilt kennen!

  ergo wat het systeem min of meer garandeerd is een godje dat een ander godje in zijn waarde laat!

  einde van de mono-cultuur
  (is dit tevens geïllustreerd door de Koning(in) niet meer als formateur in Nederland? Hoe wordt de wijssfeer dan bedwongen in vrededragende teksten en aanwendingen?
  ref - Nederlands HerenGesprek in 2011:
  "Doe ff normaal, Man"
  "Doe zelf normaal, Man")

  ReplyDelete