Wednesday, March 21, 2012

Taylor & Rousseau - communiceren met rob verlinden

rob is reeds een tijdje onderweg met de transitie ...

hier een weergave van zijn kunde :

Cees:

(ik geef nu en dan een oneliner uit Kopstukken Filosofie Taylor; je kunt dan strakker zijn in eigen begripsopvatting en ook in je re-actie of andere vorm v enthousiasme)

"de moderne mens - zo luidt de fatale diagnose - is ontheemd en beweegt zich in een zinsvacuüm dat door successen van techniek en wetenschap niet kan worden opgevuld."

TjD & Tvd S'ace
-------------------
...
Rob:
Subject: RE: Goede plek om jullie grieven wereldkundig te maken

Cees e.a.

Nonsens! Een dialoog hoeft niet tot veranderingen te leiden. Het kan juist een bepaalde situatie laten bestaan. In dit geval verwijs ik jullie naar het artikel van vandaag in de Volkskrant 'Meer ambitie, Zijlstra' door Xander van Uffelen. Op basis van 'geen woorden maar daden' waar Cees mij laatst op wees ben ik afgelopen zondag naar Amsterdam gereisd en heb aan de circa 250 bezoekers, voornamelijk elite en hun kinderen, aan de Rode Hoed onderstaand schotschrift uitgedeeld. Tijdens mijn activiteiten stond naast mij een agent en vroeg of hij een foto van mij mocht maken, wat ik hem verbood. Nadat deze het schotschrift had gelezen, vond hij de gehele situatie nogal amusant en borg het schotschrift op onder zijn pet. Daarna hebben wij gezellig gepraat en hartelijk gelachen iets wat via internet onmogelijk is.  De eerste zin in het schotschrift, m.b.t. de Code de Bordeaux,  laat reeds zien dat het onderwijs volledig in overeenstemming is met wat door Fichtes na de Franse revolutie is bepaald.  Mogelijk iets voor professor Cees om zijn opdrachtgevers ') dit voorbeeld onder de aandacht te brengen en daarbij te benadrukken dat onderwijs  (afhankelijk van de context) weinig tot niets met financiën te maken heeft. Cruciaal is de leermeester wat nog los staat van de leermethode. Groet. Robert Verlinden.


ps. Link Frits Ga ik zeker met aandacht lezen. Hiervoor mijn dank


Cees
met als mnotie:
by questioning this connection we may (1) see some of Taylor’s own blind spots and (2) create a new frame of experience irreducible to dichotomies of belief and unbelief, naïveté and reflexivity, interior and exterior.

') een dramatische vergissing van Rob blijkt uit deze onvolkomenheid: hij neemt aan dat elke professor een opdrachtgever heeft ; terwijl dit nu eenmaal onmogelijk is ... ")
Immers de professor is een autonoom en doorgaans autodidact die zijn eigen opdrachtgever is, gelijk een rechter bij de CRvB , waar ambtenaren terecht kunnen om hun welverdiende schikking te eisen - evt. na een ingelaste draagtijd wegens genoten abjectie ( vaker en vaker wansmaak / wegkijken bestuurders <= Minister BiZa 2007, thans CdK NH Remkes )
") het is jammer en ook wel kenmerkend dat Rob zich deze aberratie veroorlooft ... vermoedelijk door de ingesleten gewoonte van "Shock and Awe" (eerst handelen en schaden en dan omkijken en het laatste met toegepast genot doen - kinderen aan de zijde van pappie?)

No comments:

Post a Comment