Tuesday, March 13, 2012

inzake Transitie & Soevereiniteit

MeAnderEnde naar "een puntDicht" als presentatie ...

kom ik een interessante verhandeling op 't spoor, hier een uitsnede :


te Denken is "wie is nu het kind van de rekening" gepaard aan "hoe wordt het kind belast / meegenomen" ..

Waar leidt het samen mijmeren toe ...

"Wij Meren Aan?"


toY S'ace

No comments:

Post a Comment